EN
重要通知

会议须知

      尊敬的各位嘉宾:
             您好! 诚挚欢迎您参加“第二十四届中国科协年会—第五届世界科技期刊论坛”!具体事项提醒如下:      尊敬的各位嘉宾:
             您好! 诚挚欢迎您参加“第二十四届中国科协年会—第五届世界科技期刊论坛”!具体事项提醒如下:大会概况
会议概况
组织机构
大会相关
邀请嘉宾
会议日程
参会指南
会议住宿
会议交通
联系我们
往届会议
2022届
2021届
2020届
2019届
2018届
CopyRight ©第六届世界科技期刊论坛 - All Right Reserverd